Motorisert hangglider, hangglider med motor. Kan ta av både fra flatt og hellende terreng.