Moskusbukk, billeart i familien trebukker. Den er 13–34 mm lang og praktfullt metallglinsende grønn eller blågrønn, med svarte, lange antenner. Arten er ikke vanlig, men kan sees i Sør-Norge på skjermplanter der den søker føde, ellers på selje der eggene legges i veden og larvene utvikles. Den kan skille ut et eiendommelig moskusluktende sekret fra kjertler på buksiden av bakbrystet og lage en knirkende lyd når den føler seg truet.