I engelsk, fransk og svensk parlamentspråk brukes motion om forslag (sml. vårt uttrykk vekke mosjon om noe, foranledige debatt om noe, bringe noe på bane).