Mosehumle, årevingeart i familien humler og bier (Apidae). Brystets ryggside er gulbrunt og bakkroppen skittengul med svart spiss. I Norge finnes arten bare i kyststrøk fra Rogaland til Nordland, der den lever på røsslyngmyrer og sandmarker med erteplanter.