Moseagat, kalsedon med mørke inneslutninger i dendrittisk mønster. Inneslutningene kan ligne trær, grener, blad eller mose. Brukes som smykkesten.