Morter, [morter] Mørser, et kasteskyts som skal virke mot mål bak eller under dekning. Prosjektilene skytes ut med store utgangsvinkler og liten hastighet, derfor kan ildrøret gjøres forholdsvis kort og være svakt dimensjonert. For å oppnå tilstrekkelig steil nedslagsvinkel på de forskjellige avstander bruker man å skyte med varierte ladninger som gir forskjellig utgangshastighet. Skyter med både over- og undergrader (over eller under 45 grader). Betegnelsene morter og haubits går til dels over i hverandre.