Mortepumpe, tidligere vannpost på Torget i Stavanger. Ordet ble også brukt som økenavn på stavangerfolk.