Morin, fargestoff som finnes i gultre, og som kjemisk hører til flavonene. Fargestoff for ull som får forskjellige gultoner etter hvilket beisemiddel som anvendes. Brukes som en følsom analytisk reagens, særlig for aluminium, men også for enkelte andre metaller.