Morider, benfiskfamilie i ordenen torskefisker. Ligner torskefamilien, men mangler tenner fremst i ganetaket, og svømmeblæren står i forbindelse med det indre øret. Bukfinnene sitter på strupen foran brystfinnene. Ca. 100 arter utbredt i alle verdenshav. Flere forekommer nord til Færøyene, men ingen er funnet i Norge. Best kjent er den opptil 60 cm lange mora, Mora mora, som forekommer nord til Island.