Montagnais-naskapi, algonkintalende stammegruppe i Canada, på Labrador-halvøya; omfatter montagnais i sør, naskapi i nord og (de østlige) cree i vest mot Hudson Bay. Tradisjonelle hovednæringer var fiske og jakt, og jakten på caribou (reinsdyr) stod sentralt. Etter hvert ble stammene involvert i pelsdyrhandelen, noe som førte til en gradvis avhengighet av storsamfunnet og pengeøkonomien. De fleste er nå henvist til sosialhjelp og offentlig stønad, ettersom selvberging ikke lenger er mulig og tilgangen på lønnsarbeid er svært begrenset. Folketallet er i overkant av 12 000 (2006).