Monosubstituert er det at et atom eller en atomgruppe i en kjemisk forbindelse skiftes ut ved substitusjon.