Alpinski med fjærbelastet sete for funksjonshemmede, man benytter korte krykkeski i stedet for staver; også kalt sit-ski.