Bred alpinski med to bindinger som vender rett fremover, utviklet i USA i siste halvdel av 1970-årene.