Mon, talaing, folkegruppe hovedsakelig i det østlige Myanmar; mindre grupper i Thailand, Kambodsja og Vietnam. Frem til 1100-tallet hadde de en dominerende stilling i området, og det eksisterte uavhengige monriker i det nedre Burma frem til 1757. De ble gradvis fortrengt og delvis assimilert av andre folk i området. Monfolket regnes som de første theravada-buddhister i Sørøst-Asia. Monspråket har et eget alfabet, og er beslektet med khmer. Mon teller anslagsvis 1,4 mill. mennesker (2006). Tradisjonelle hovednæringer er risdyrking, fiske og husdyrhold. Kystfisket trues imidlertid av thailandsk trålervirksomhet, som militærregjeringen i Myanmar tillater, og mon er aktive i motstandsbevegelsen mot regjeringen.