Momentomformer, hydraulisk utstyr som monteres mellom primær drivmotor og utstyr som skal drives, f.eks. rotasjonsbordet på en borerigg. Hensikten er å foreta en jevn kraftoverføring, uten rykk og napp, som ellers kunne føre til farlige påkjenninger.