Med kraftmoment om en omdreiningsakse menes kraft ganger arm. Armen, eller kraftens arm, er den minste avstanden fra kraftens angrepslinje til omdreiningsaksen.