Molekylabsorpsjonsspektrometri, del av spektroskopien som omhandler måling av molekylers og kjemiske forbindelsers absorpsjon av elektromagnetisk stråling ved bruk av et spektrometer eller fotometer. Se absorpsjonsspektrofotometri.