Mohajir, betegnelse for urdutalende muslimer som innvandret til Pakistan fra India etter delingen av India i 1947 samt deres etterkommere. De utgjør en egen etnisk gruppe i kraft av felles språk og fellestrekk i kultur og livsstil. Mange av dem som kom, hadde god utdanning, og mohajirene har gjort seg sterkt gjeldende i flere av Pakistans største byer, både kulturelt, økonomisk og politisk. Dette har medført konflikter med andre etniske grupper, ikke minst i landets største by, Karachi, hvor det har det vært blodige konfrontasjoner. I perioden 1992–97 kostet volden i Karachi ca. 4500 menneskeliv. Uroen har delvis falt sammen med fremveksten av mohajirpartiet MQM (Mohajir Qaumi Movement, fra 1997 Mutahidda Qaumi Movement). En rekke fremtredende personer i det pakistanske samfunnet er mohajir, bl.a. president Pervez Musharraf.