I aristotelisk logikk inndeles syllogismene i fire hovedgrupper (figurer), som så inndeles i modi. Inndelingen bygger på syllogismenes logiske struktur, som er bestemt ved forekomsten av ordene alle, noen og ingen.