For å bringe et basis-signal, -  lyd, bilde, video eller data, -  over lengre avstand via et overføringsmedium,  - trådkabel, koaksialkabel, fiberoptisk kabel eller radio,  - må signalet vanligvis "ride" på en bærebølge som har frekvens tilpasset egenskapene til det aktuelle mediet. Bæresignalet forandres da styrt av forandringene i basis-signalet, det vil si at det "moduleres". På mottakersiden kan endringene i bæresignalet måles ("detekteres") slik at basis-signalet gjenvinnes, - det blir "demodulert" .

Et bæresignal bestående av jevne svingninger kan påvirkes i amplitude og i frekvens, samt i fase relativt et gitt tidspunkt, som tillater henholdsvis amplitudemodulasjon (AM), frekvensmodulasjon (FM) og fasemodulasjon (PM), og kombinasjoner av disse. Ved overføring av digitale signaler skjer endringene i basis-signalet brått, slik at modulasjonen skjer i form av skift (nøkling) i bæresignalet;  -  amplitudeskiftmodulasjon (ASK), frekvensskiftmodulasjon (FSK) og faseskiftmodulasjon (PSK). Sistnevnte er særlig hensiktsmessig for digital transmisjon, fordi informasjonen kan moduleres som sprangvis endring i fasene til bæresignalet mellom to (eller små grupper av) binære siffere. Dermed blir demodulasjonen å sammenlikne to påfølgende intervaller i bæresignalet, uavhengig av å regenerere referanser i amplitude eller frekvens på mottakersiden. - Et modulerte signal kan opptre som basis-signal for et nytt modulasjonstrinn og nye trinn deretter. Demodulasjon må da skje i motsatte trinn. 

Modulasjonsprosessen fører til at det genereres sporadiske endringer i frekvensen til bærersignalet. Dette kalles "sidebånd" og forårsaker at overføringsmediet må kunne klare å formidle en viss (frekvens-)båndbredde. Hos mottaker kan øvrige frekvensområder filtreres bort, for å hindre at støy og fremmede signaler i disse områdene forstyrrer mottakeren.  Under overføringen av det modulerte signalet kan det bli svekket (dempet), det kan bli tilføyd støysignaler med frekvenser innfor signalbåndbredden og det kan bli forvrengt når det er ulike overføringsforsinkelser innenfor sidebåndområdet (faseforvrengning).

Flere basis-signaler kan overføres samtidig via et felles medium dersom bærersignalene har tilstrekkelig avstand fra hverandre til at sidebåndene ikke overlapper. Eksempler er FM-kringkasting via radio og bærefrekvenssystemer for knipper av telefonkanaler i telenettet.

Se også  modulasjon - omforming

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.