Boligenheter og enheter for tekniske funksjoner på petroleumsplattformer kalles gjerne moduler; disse leveres fra forskjellige produsenter og monteres på plattformen.