Modellsnekker, fagutdannet yrkesutøver som lager modeller av tre, plast m.m. for støping av metaller. Med modellen lages det et avtrykk i sand, og i dette avtrykket helles metaller, f.eks. støpejern. Ved utviklingen av tilpassede digitale teknikker endres deler av faget. De minste modellene kan være et par centimeter, de største opp mot ti meter. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Se støper og presstøper.