Mo, (sedimentologi). Kornfraksjon (finsand/silt) med kornstørrelse mellom 0,02 og 0,2 mm, eventuelt skilt i finmo (grovsilt, 0,02–0,06 mm) og grovmo (finsand, 0,06–0,2mm). Se også mojord.