De fleste moer i Norge er dannet ved avsetning av sand og grus i havet foran isfronten, der isen hadde lengre opphold under tilbaketrekningen ved slutten av siste istid. Slike brefrontdeltaer danner f.eks. moene på Romerike sør for Mjøsa, Eggemoen sør for Randsfjorden, Geiteryggen ved Skien, sandterrassene foran Eidfjordvatn i Hardanger og Høybuktmoen ved Kirkenes.