Misère er et fransk substantiv som betyr «ulykke», «elendighet» eller «nød». På norsk er ordet hankjønn. Det skrives også uten aksenttegn (misere).