Minutiøs, omhyggelig, nøyaktig i minste detalj; altfor nøyeregnende, pedantisk.