Minoritter er en vanlig betegnelse på fransiskanere, se Fransiskanerordenen.