Rådgiver ved videregående skoler som har mange elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Minoritetsrådgiverne har tett kontakt med denne elevgruppen, foresatte og lærere. Ordningen med minoritetsrådgivere er opprettet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.