Gangformet magmatisk bergart med porfyriske krystaller av biotitt i en mørk grunnmasse, se lamprofyr.