De nødvendige grunnstoffene som plantene tar opp fra jorden gjennom røttene. Se mineralnæring.