Minegranat, granat særskilt beregnet på minevirkning, med stor sprengladning og forsinkelsesbrannrør for at den kan trenge ned i jorddekninger o.l. før detonasjonen. I Norge har man ikke egne minegranater, men minevirkning kan oppnås med vanlige sprenggranater med tidsforsinkelse (0,05 s).