Mindremann, tremarksmann, etter Christian 5s Norske Lov 1687, 1–22–15, den som ble dømt til en bot på tre mark for ran eller annen æreløs gjerning. Mindremann kunne ikke møte for retten som saksøker, skulle ikke stå til troende som vitne, var utelukket fra forskjellige tillitsverv, og selv prestens deltagelse ved hans begravelse ble nektet ham. Denne æresstraff ble avskaffet i Norge ved kriminalloven av 1842.