Mindorobøffel, partået klovdyrart i oksefamilien. En liten bøffelart som er nær beslektet med vannbøffel og av enkelte klassifisert som underart av denne. Pelsen er mørkebrun til gråsvart med hvite bånd helt nede ved klauvene; kraftig bygning. Hornene er korte og tykke. Skulderhøyden er ca. 1 m, vekt 270–320 kg, hornlengde 35–50 cm. Lever i skogområder på Mindoro, Filippinene. Biologien er lite kjent. Hadde tidligere en større utbredelse, men regnes nå som et av de pattedyr som er sterkest truet av utryddelse, det finnes trolig ikke mer enn noen få hundre individer igjen. Se også bøffel.