Miljøterapeut, yrkesutøver innen sosial- og helsesektoren som har som oppgave å skape et behandlingsmessig gunstig miljø i institusjoner innen det psykiske helsevern. Miljøterapeuter har høyskoleutdannelse i helse- og sosialfag eller førskolelærerutdanning, med tilleggsopplæring internt i de institusjonene hvor de arbeider.