Betegnelse for de ytre livsvilkår for en organisme, populasjon eller samfunn, og de påvirkninger de blir utsatt for. Dette er bl.a. temperatur, fuktighet, næringsinnhold (for planter), mengde næringsplanter eller byttedyr (for dyr). Se også økologi.