Orgelregister med flere piper for hver tangent, til forsterkning av visse overtoner. Gir ekstra glans til orgelklangen.