Miksotrofi, opptak og fordøyelse av næringspartikler hos organismer som også ernærer seg ved fotosyntese. Forekommer hos encellede alger, spesielt flagellater som tar opp næringspartikler ved fagotrofi samtidig som de har funksjonelle kloroplaster med fotosyntese. Utbredt hos gullalger og svepeflagellater.