Mikrolegemer, peroksysomer, små organeller som finnes i alle dyreceller og i mange planteceller. De er rike på hydrogenperoksiddannende oksidaser (aminosyreoksidase, urinsyreoksidase, alkoholoksidase, fettsyre-CoA-oksidase) og på katalase, som bryter ned hydrogenperoksid igjen.