Mikrokrystallinsk, materiale som helt eller delvis består av krystaller som er så små at de bare kan sees med mikroskop. Bergarter eller mineralaggregater, metalliske materialer, polymerer, voks m.fl. er ofte mikrokrystallinske.