Mikrobølgeinstrument, elektronisk avstandsmåler som bruker mikrobølger (vanligvis bølgelengder 3–10 cm). Avstanden avledes av den tid et signal bruker fra sender (master) til mottaker (slave). Fordelen med mikrobølgeinstrument sammenlignet med elektro-optiske avstandsmålere, er at de relativt langbølgede signalene trenger gjennom tåke, regn og andre små hindringer i målelinjen. På den annen side representerer kjennskap til luftfuktigheten langs hele målelinjen en kritisk faktor for å kunne bestemme forplantningshastigheten til mikrobølger (se tellurometer).