Mikroanalyse er kjemisk analyse som utføres på små prøvemengder (1–10 mg).