Midtmålstømmer, tømmer av gran eller furu som leveres som råstoff til celluloseindustrien. Betegnelsen kommer av at stokkens diameter måles på midten, som et gjennomsnitt av rot- og toppdiameterne.