Midinette, eldre betegnelse på ung, selvforsørgende kvinne i Paris som gjerne vanket i selskap med studenter og kunstnere. De var ofte knyttet til mote- og skredderfaget, og gikk til lunsj midt på dagen. Se også grisette.