Middelhavsspurv, fugleart i spurvefamilien. Ligner gråspurv, men hannen har brun isse og svart strupe og bryst, foruten svarte flekker på kroppssidene og ryggen. Ungfuglen og hunnen ligner hunn av gråspurv. Hekker ofte i kolonier i trær. Forekommer i middelhavsområdet og i Sørvest-Asia, samt i Makaronesia. Påtruffet to ganger her i landet per 2002, i 1988 og 1990.