Middelhavslire, fugleart i stormfuglfamilien. Tidligere betraktet som en underart av havlire. Skiller seg ut ved å ha brun rygg. Hekker bare i Middelhavet. Ikke påtruffet i Norge. Litteraturopplysninger om norske funn gjelder balearlire, som tidligere ble regnet som en underart av middelhavslire.