Middagslinjen, skjæringslinjen mellom meridian- og horisontplanet. Dens endepunkter er sørpunktet og nordpunktet, det siste ligger nærmest himmelens nordpol.