Mevalonsyre, 3,5-dihydroksy-3-metylvalerianesyre, organisk syre som spiller en viktig rolle i biosyntesen av steroider og karotenoider.