Metylfiolett, tjærefargestoff som egentlig er en blanding av flere forbindelser: tetra-, penta- og heksametylpararosanilin. Den rene heksametylforbindelsen kalles krystallfiolett, og metylfiolett anvendes ofte på samme måte som dette.