Metylblått, fargestoff som tilhører triarylmetangruppen. Mørkeblått pulver, løselig i vann, lite lysekte. Ble tidligere brukt en del til farging av bomull og silke. Brukes nå vesentlig til farging av mikroskopiske preparater.