Metronymikon, navn som er avledet av morsnavnet. Et mulig, men omstridt eksempel er Olav Åsteson (sønn av Åsta?) i Draumkvedet. Jf. patronymikon.